Menu

Välkommen till SPUF!

Välkommen till SPUF:s webbsida!

Det här är Svensk Privaturologisk Förenings webbsida med syfte att vara en mötesplats för föreningens medlemmar och en informationskanal för alla intresserade inom privaturologins område.

SPUF:s medlemmar är välkomna att logga in på SPUForum, för inloggningsuppgifter kontakta .

Väl mött i SPUForum!

Bosse Sjögren Ordförande,


Sidan uppdaterad 2015-04-20Föreningen för Sveriges Privaturologer.